نتایج بازیهای کشورهای اسلامی


نتایج بازیهای کشورهای اسلامی

ورزشکاران ایران از جمعه ۱۴ مرداد در بازی های کشورهای اسلامی که به میزبانی قونیه برگزار می شود، به مصاف رقبا رفتند.


جی پلاس

برنامه و نتایج کامل ورزشکاران ایران در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی

ورزشکاران ایران از جمعه ۱۴ مرداد در بازی های کشورهای اسلامی که به میزبانی قونیه برگزار می شود، به مصاف رقبا رفتند.

جدول رده بندی مدالی بازی های کشورهای اسلامی

محمد گنج خانلو

فروزان عبداللهی

بهنام آرین

سمیه یزدانی 

دهم

یازدهم

نقره

هفتم

 آیدین علیاری

امیرحسین جمشیدیان

سمیه یزدانی

ماندانا دهقان

چهارم

ششم

هفتم 

سیزدهم

بهنام آرین

امیرحسین جمشیدیان

سمیه یزدانی

فروزان عبداللهی

نقره

ششم

پنجم

دهم

سینا ضیغمی نژاد (۴۰۰ متر آزاد)

سینا ضیغمی نژاد (۱۰۰ متر پروانه)

شاهین ایزدیار (۴۰۰ متر آزاد)

ابوالفضل ظریف

طلا

نقره

نقره

چهارم

حسن تفتیان (۱۰۰ متر)

فرزانه فصیحی (۱۰۰ متر)

محمدحسین ابارقی (۱۰۰ متر)

ریحانه مبینی (پرش طول)

مهدی صابری (پرتاب وزنه)

مرتضی ناظمی (پرتاب وزنه)

تکتم دستاربندان(۸۰۰ متر)

مهسا میرزاطبیبی (پرش با نیزه)

امیر زمان پور (۵ هزارمتر)

نیمه نهایی

نیمه نهایی

نیمه نهایی

فینال

چهارم

ششم

چهارم

علی امینی (۲۰۰ متر آزاد)

محمد کریم زاده (۲۰۰ متر آزاد)

شاهین ایزدیار ( ۲۰۰ متر میکس)

سینا ضیغمی ( ۲۰۰ متر میکس)

ابوالفضل ظریف ( ۲۰۰ متر میکس)

برنز

نقره

برنز

ندا شهسواری

شیما صفایی

امیرحسین هدایی

نیما عالمیان

حذف

محمد گنج خانلو

بهنام آرین

سمیه یزدانی

فروزان عبداللهی

چهارم

هجدهم

ششم

سیزدهم

مهدی حاجی موسایی (۵۴-)

حسین لطفی (۵۸-)

ناهید کیانی (۵۳-)

نسترن ولی زاده (۵۷-)

۹-۱۵

۱۷-۲۰:۳۰

مسعود کامران (۱۱۰ متر با مانع)

ریحانه مبینی (پرش طول)

حمیدرضا کیا (پرش سه گام)

مهدی پیرجهان (۴۰۰ متر با مانع)

فرزانه فصیحی (۱۰۰ متر)

تکتم دستاربندان (۸۰۰ متر)

حسن تفتیان (۱۰۰ متر)

۱۸:۳۵

۱۶:۵۵

۱۸:۴۵

۱۷:۲۰۱۹:۳۵

۱۹:۲۰

۱۷:۴۰

 شاهین ایزدیار

سینا ضیغمی

۱۰ مقدماتی

۱۸ فینال

مهدی احمدکهنی

محمدرضا خسرونژاد

محمدرضا حمیدی

رضا مومنی (۵۷-)

مرتضی قیاسی (۶۵-)

محمدصادق فیروزپور (۷۴-)

علیرضا کریمی (۸۶-)

مجتبی گلیج (۹۷-)

۱۱:۳۰-۱۷

۱۷:۳۰-۲۰:۳۰

بابک یگانه

مرضیه پرورش نیا

شاهین ایزدیار (۱۰۰ متر کرال پشت)

سینا ضیغمی (۱۰۰ متر کرال پشت)

علی امینی (۵۰ متر کرال پشت)

محمد کریم زاده (۵۰ متر کرال پشت)

۱۰ مقدماتی

۱۸ فینال

محمدحسین ابارقی (۲۰۰ متر)

مسعود کامران (۱۱۰ متر با مانع)

۱۶:۲۰

۱۷:۴۵

محمدصادق دهقانی (۶۳-)

دانیال بزرگی (۶۸-)

غزل سلطانی (۴۹-)

زینب اسماعیلی (۶۷-)

۹-۱۵

۱۷-۲۰:۳۰

 مهدی احمد کهنی

محمدرضا خسرو نژاد

محمدرضا حمیدی

مجید داستان (۶۱-)

حسین ابوذری (۷۰-)

علی سوادکوهی (۷۹-)

احمد بدری (۹۲-)

مهدی هاشمی (۱۲۵-)

۱۱:۳۰-۱۷

۱۷:۳۰-۲۰:۳۰

علی احمدی (۸۷-)

مهران برخورداری (۸۰-)

زهرا پوراسماعیل (۷۳-)

۹-۱۵

۱۷-۲۰:۳۰

۹-۱۴

۱۴-۱۷

بابک یگانه

مرضیه پرورش نیا

زنان

مردان

۹-۱۲

۱۳-۱۶

شاهین ایزدیار (۱۰۰ متر آزاد)

سینا ضیغمی نژاد (۱۰۰ متر آزاد)

علی امینی (۱۰۰ متر آزاد)

محمد کریم زاده (۱۰۰ متر آزاد)

علی امینی (۱۵۰ متر میکس انفرادی)

محمد کریم زاده (۱۵۰ متر میکس انفرادی)

۱۰ مقدماتی

۱۸ فینال

رضا مقدم (پرتاب چکش)

محمدحسین ابارقی (۲۰۰ متر)

احسان حدادی (پرتاب دیسک)

حسین رسولی (پرتاب دیسک)

۱۶:۳۵

۱۷:۵۵

۱۷:۵۵

محمدحسین وند (۵۵-)

شیرزاد بهشتی (۶۳-)

محمدرضا رستمی (۷۲-)

رسول گرمسیری (۸۲-)

مهدی بالی (۹۷-)

۱۱:۳۰-۱۷

۱۷:۳۰-۲۰:۳۰

پوپک بسطامی (۵۵)

حافظ قشقایی (۶۷)

۱۱-۱۲

۱۴-۱۵

امیرمحمد بخشی (۷۴-)

علیرضا نادعلیان (۸۷ )

نرگس میرنوراللهی (۶۲-)

اکرم خدابنده (۷۳ )

۹-۱۵

۱۷-۲۰:۳۰

علی فتحی گنجی (پرتاب نیزه)

۴ در ۱۰۰ متر امدادی

۱۷:۲۵

۱۸:۴۰

ایران- سنگال

ایرن- ترکمنستان

۱۷:۴۵

۲۰:۲۵

امید آرامی (۶۰-)

محمدجواد رضایی (۶۷-)

امین کاویانی نژاد (۷۷-)

رامین طاهری (۸۷-)

علی اکبری (۱۳۰-)

۱۱:۳۰-۱۷

۱۷:۳۰-۲۰:۳۰

فاطمه کشاورز (۵۹)

حسین سلطانی (۸۱)

میرمصطفی جوادی (۸۱)

۱۱-۱۲

۱۴-۱۵

مردان

زنان

۱۵-۱۷

۱۱-۱۳:۳۰

مردان

زنان

۱۳-۱۷

۹-۱۳

مهرشاد افقری (۱۰۰ متر پروانه)

مهران قاسم زاده (۵۰ متر قورباغه)

هومر عباسی (۲۰۰ متر کرال پشت)

ابوالفضل سام (۲۰۰ متر کرال پشت)

تیمی آزاد (۴ در ۱۰۰ متر)

علیرضا نبی پور

سعید نجفی

امیرحسین بند

علی خلیلی

برنامه یکشنبه ۲۳ مرداد

۱۰-۱۳

۱۶-۱۹

ایران – موریتانی

ایران- مالدیو

۱۲:۱۵

شینا امانی (۶۴)

فروغ یونسی (۶۴)

الهه رزاقی (۷۱)

رضا بیرالوند (۹۶)

ابریشم ارجمند (۷۶)

۱۱-۱۲

۱۱-۱۲

۱۲:۳۰-۱۳:۳۰

۱۵:۳۰-۱۶:۳۰

۱۷-۱۸

حسین جعفری (فلوره)

ماهان میرزایی (فلوره)

علی امینی (فلوره)

فائزه رفیعی (سابر)

کیانا باقرزاده (سابر)

پریماه برزگر (سابر)

نجمع سازنجیان (سابر)

۹ فلوره مردان

۱۳ سابر زنان

مهران قاسم زاده (۲۰۰ متر قورباغه)

هومر عباسی (۱۰۰ متر کرال پشت)

ابوالفضل سام (۱۰۰ متر کرال پشت)

علیرضا یاوری (۲۰۰ متر آزاد)

۱۰ مقدماتی

۱۸ فینال

علیرضا نبی پور

سعید نجفی

امیرحسین بنداسد عسکری

علی خلیلی خضرآباد

مردان

زمان

شیوا جهانگیری (۴۸-)

فاطمه کمالی (۵۲-)

سایان چگینی (۵۷-)

محدثه حسینی (۶۳-)

حمیدرضا پاپی (۶۶-)

وحید جدی (۷۳-)

محمد صدیقی (۷۳-)

۱۰-۱۶

۱۶-۱۸:۳۰ فینال

سید الهام حسینی (۸۱)

فاطمه یوسفی (۸۷ )

رسول معتمدی (۱۲۰)

امیرحقوقی (۱۲۰)

پیمان جان (۱۰۹-)

مهدی کرمی (۱۰۹-)

علیرضا یوسفی (۱۰۹ )

۱۱-۱۲

۱۲:۳۰

۱۴-۱۵

۱۴-۱۵

۱۵:۳۰-۱۶:۳۰

۱۵:۳۰-۱۶:۳۰

۱۵:۳۰-۱۶:۳۰

محمدرضایی (انفرادی اپه)

محمدرضایی طادی (انفرادی اپه)

محمدرضا وثوقی(انفرادی اپه)

فائزه رفیعی- کیانا باقرزاده- پریماه برزگر- نجمه سازنجیان (سابر تیمی)

۹ اپه مران

۱۵ سابر زنان

۱۷-۲۰:۴۰ فینال

متین سهران (۵۰ متر آزاد)

بنیامین قره حسنلو (۵۰ متر آزاد)

مهران قاسم زاده (۱۰۰ متر قورباغه)

تیم آزاد مردان (۴ در ۲۰۰ متر)

۱۰ مقدماتی

۱۸ فینال

ایران-اوگاندا

ایران- غنا

۱۵:۳۰

۱۷:۴۵

ریحانه گیلانی (۷۰-)

مریم بربط (۷۰-)

مهدی فتحی پور (۸۱-)

قاسم باغچقی (۹۰ )

محمد سعیدی (۹۰ )

حمیدرضا ملک زاده (۱۰۰ )

۱۰-۱۶

۱۶-۱۸:۳۰ فینال

مهسا پوررحمتی (اپه)

سکینه نوری (اپه)

پریا ماهرخ (اپه)

علی پاکدامن (سابر)

محمد فتوحی (سابر)

محمد رهبری (سابر)

نیما زاهدی (سابر)

حسین جعفری- ماهان میرزایی- علی امینی (فلوره تیمی)

۹-۱۲:۴۰ اپه زنان

۱۳-۱۵:۴۵ سابر مردان

۱۶-۱۷ فلوره مردان

۱۰ مقدماتی

۱۸ فینال

برنامه چهارشنبه ۲۶ مرداد

فاطمه صادقی (کاتا انفرادی)

ابوالفضل شهرجردی- علی زند- میلاد فراز مهر(کاتا تیمی)

سارا بهمن یار (۵۰-)

طراوت خاکسار (۵۵-)

رزیتا علیپور (۶۱)

علی مسکینی (۶۰-)

مرتضی نعمتی (۶۷-)

علی اصغر آسیابری (۷۵-)

۹-۱۱:۴۵ کاتا

۹:۴۵-۱۸:۳۰ کومیته

۱۰-۱۶

۱۶-۱۸:۳۰

اپه و سابر تیمی مردان

اپه زنان

۹-۱۱:۴۵ اپه مردان تیمی

۱۳-۱۴ اپه زنان

۱۴-۱۴:۴۵  سابر مردان تیمی

۱۰ مقدماتی

۱۸ فینال

ابوالفضل شهرجردی (کاتا انفرادی)

سپیده امینی- زینب حسینی- ملیکا عزتی(کاتا تیمی)

مبینا حیدری (۶۸-)

لیلا برجعلی (۶۸ )

مجید نیکوهمت (۸۴ )

مهدی خدابخشی (۸۴-)

۹-۱۲ کاتا

۱۲-۱۷:۳۰ کومیته

این خبر تکمیل می شود؛

برنامه و نتایج کامل همه رشته‌ها در بازی‌های کشورهای اسلامی؛قونیه – ترکیه ۲۰۲۲ جدول رده بندی

بازی‌های ورزشی کشورهای مسلمان ۲۰۲۱

همه نتایج، برنامه ها، جداول و اطلاعات لازم درباره بازیهای کشورهای اسلامی در تمامی رشته‌ها در این گزارش قابل دسترسی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، بازیهای کشورهای اسلامی طی روز های ۸ تا ۱۰ آگوست برابر با ۱۷ تا ۲۷ مرداد ، در شهر قونیه ترکیه و در ۲۷ رشته ورزشی برگزار می شود.  بر همین اساس برنامه این بازیها به شرح ذیل است : افتتاحیه  ۱۸ مرداد

دوچرخه سواری پیست  ۱۷ مرداد  در ماده اسکرچ محمد گنج‌خانلو و بهنام آرین  رقابت خود را آغاز کردند که در پایان بهنام آرین توانست صاحب مدال نقره شود. کار تیمی و حرفه ای محمد گنج‌خانلو در این رقابت باعث شد تا بهنام آرین اولین مدال کاروان ایران را به ارمغان بیاورد.

لازم به ذکر است در بخش بانوان نیز نمایندگان کشورمان در جایگاه های هفتم و یازدهم قرار گرفتند.

در این ماده ۲۲ ورزشکار حضور داشتند که در پایان نماینده امارات به رتبه نخست دست یافت. بهنام آرین از ایران دوم شد و رکابزن قزاقستان به رتبه سومی دست یافت.

اعضای تیم ملی دوچرخه سواری: 

ایستاده از راست: محمود وفایی ( مربی) بهنام آرین (ورزشکار) امیرحسین جمشیدیان(ورزشکار) آیدین علیاری ( ورزشکار) علی اصغر موسی زاده ( ورزشکار) رسول هاشم کندی( سرپرست)

نشسته از راست: دلارام ذاکرانی ( مربی) سمیه یزدانی ( ورزشکار) فروزان عبداللهی عرب( ورزشکار) ماندانا دهقان ( ورزشکار)

بسکتبال سه نفره ۲۲ تا ۲۶ مرداد   تیم های شرکت کننده : 

بسکتبال ۳ به ۳ بانوان: الجزایر، آذربایجان، گامبیا، اندونزی، ایران، اردن، قرقیزستان، مالدیو، مالی، قطر، عربستان، سنگال، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، اوگاندا، ازبکستان 

بسکتبال ۳ به ۳ آقایان: الجزایر، آذربایجان، گابن، اندونزی، ایران، عراق، اردن، قرقیزستان، مالدیو، مالی، موریتانی، مراکش، فلسطین، قطر، سنگال، سودان، ترکیه، ترکمستان، امارات متحده عربی، اوگاندا  ایروبیک ژیمناستیک  ۲۲ و ۲۳ مرداد تیروکمان ۱۹ و ۲۰ مرداد ژیمناستیک نمایشی  ۱۹ تا ۲۷ مرداد دوومیدانی  ۱۷ تا ۲۱ مرداد بوچی ۱۸ تا ۲۱ مرداد دوچرخه سواری جاده ۲۰ تا ۲۳ مرداد شمشیربازی ۲۳ تا ۲۶ مرداد فوتبال  ۱۷ تا ۲۵ مرداد انصراف قطعی تیم ملی امید از مسابقات کشورهای اسلامی با این وضع رویای المپیک هم داریم تیم های شرکت کننده :  فوتبال آقایان: الجزایر، آذربایجان، کامرون، ایران، مراکش، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه  * گروه‌بندی تیم‌های حاضر در فوتبال مردان: گروه‌A: سنگال ، ترکیه، الجزایر و کامرون گروه B: مراکش، ایران، عربستان سعودی و آذربایجان

برنامه بازی‌های گروه دوم به ترتیب زیر به تیم‌ها اعلام شده است:

مرحله‌گروهی

دوشنبه هفدهم مردادماه

امید مراکش_امید عربستان ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران

امید ایران_امید آذربایجان ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

چهارشنبه نوزدهم مردادماه

امید مراکش_امید ایران ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران

امید عربستان_امید آذربایجان ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران

جمعه بیست‌ویکم مردادماه

امید مراکش_امید آذربایجان ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران

امید ایران_امید عربستان ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

مرحله نیمه‌نهایی

یک‌شنبه بیست‌وسوم مردادماه

تیم اول گروه اول_تیم دوم گروه دوم ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

تیم اول گروه دوم_تیم دوم گروه اول ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

رده‌بندی

سه‌شنبه بیست‌وپنجم مردادماه

بازنده‌های دو بازی نیمه‌نهایی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران

فینال

سه‌شنبه بیست‌وپنجم مردادماه

برنده‌های دو بازی نیمه‌نهایی ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

هندبال  ۱۷ تا ۲۳ مرداد تیم های شرکت کننده : هندبال آقایان: الجزایر، ایران، عراق، کویت، مراکش، قطر، عربستان، ترکیه 

*گروه بندی تیم‌های هندبال مردان: گروه‌A: عربستان سعودی، قطر، مراکش و عراق گروه B: ایران، ترکیه و آذربایجان زمان‌بندی دیدارهای تیم ملی هندبال مردان ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:

۱۷  مردادماه: ایران – ترکیه

۱۹ مردادماه: ایران (استراحت)

۲۱ مردادماه: ایران _ آذربایجان

*گروه بندی تیم‌های هندبال زنان: گروه‌A: سنگال،بنگلادش، ترکیه و ازبکستان گروه B: کامرون، افغانستان، ایران و آذربایجان زمان‌بندی دیدارهای تیم ملی هندبال زنان ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:

۱۶ مرداد: ایران – افغانستان

۱۸ مرداد: ایران – کامرون

۲۰ مرداد: ایران – آذربایجان

جودو  ۲۴ تا ۲۶ مرداد کاراته  ۲۶ و ۲۷ مرداد کیک بوکسینگ ۲۵ تا ۲۷ مرداد  پاراتیرو کمان  ۱۸ تا ۲۲ مرداد  پارا دوومیدانی  ۲۰ مرداد پارا شنا  ۱۷ تا ۲۰ مرداد  پارا تنیس روی میز  ۱۹ تا ۲۱ مرداد  ژیمناستیک ریتمیک  ۲۲ و ۲۳ مرداد  تیراندازی ۱۹ تا ۲۵ مرداد  شنا  ۲۲ تا ۲۶ مرداد  تنیس روی میز  ۲۲ تا ۲۶ مرداد  تکواندو  ۱۸ تا ۲۱ مرداد  تیر و کمان سنتی ترکیه  ۲۴ و ۲۵ مرداد  والیبال  ۱۷ تا ۲۴ مرداد  تیم های شرکت کننده :

والیبال بانوان: افغانستان، الجزایر، آذربایجان، کامرون، اندونزی، ایران، سنگال، ترکیه  *گروه‌بندی تیم‌های والیبال زنان: گروه‌A: ازبکستان،اندونزی، ترکیه و ایران گروه B: افغانستان، سنگال، کامرون و آذربایجان

والیبال آقایان: الجزایر، آذربایجان، کامرون، ایران، مراکش، پاکستان، قطر، ترکیه 

*گروه‌بندی تیم‌های والیبال مردان: گروه A: سودان، آذربایجان، مراکش و کامرون گروه B: پاکستان، ترکیه، ایران و قطر

با نظر کادرفنی تیم ملی والیبال ایران ۱۴ بازیکن اعزامی تیم ملی ب به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مشخص شدند.

شهروز همایونفرمنش (کاپیتان)، علی رمضانی، فاضل پژومان، پوریا یلی، بردیا سعادت، آرمان رحمانی، احسان دانش‌دوست، علی حاجی‌پور، اسماعیل مسافر، محراب ملکی‌سرخی، امیرضا سرلک، محمد ولی‌زاده، ابوالفضل قلی‌پور و اسماعیل طالبی‌ ۱۴ بازیکن اعزامی هستند.

مصطفی کارخانه به عنوان سرپرست، عظیم جزیده (سرمربی)، کامبیز یعقوبی (مربی)، وحید صادقی و احمد فتاح (کمک مربی) و امین علی‌اکبری به عنوان آنالیزور تیم ملی ب را در بازی‌های کشورهای اسلامی همراهی می‌کنند.

والیبال مردان ایران سه مدال طلای بازی همبستگی کشورهای اسلامی را در پرونده کاری خود دارد و شاگردان عظیم جزیده سرمربی تیم ملی ب در رقابت‌های قونیه در کمین کسب چهارمین طلا در این مسابقات هستند.

تیم ملی ب والیبال ایران ساعت هشت صبح روز چهارشنبه ۱۲ مردادماه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد آنکارا ترک می‌کند و از این شهر با اتوبوس راهی قونیه میزبان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی می‌شود.

برنامه رقابتهای والیبال:   

برنامه مرحله مقدماتی مسابقات والیبال مردان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به وقت تهران به قرار زیر است:

سه‌شنبه، ۱۸ مرداد 

سودان – آذربایجان، ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه

ایران – قطر، ساعت ۱۴ و۳۰ دقیقه 

مراکش – کامرون، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

ترکیه – پاکستان، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه 

پنج‌شنبه، ۲۰ مرداد

ایران – پاکستان، ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه

سودان – مراکش، ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه 

ترکیه – قطر، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه 

آذربایجان – کامرون، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه 

شنبه، ۲۲ مرداد

سودان – کامرون، ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه

پاکستان – قطر، ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه 

آذربایجان – مراکش، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه 

ترکیه – ایران، ساعت ۲۰ و۳۰ دقیقه 

یکشنبه، ۲۳ مرداد (مرحله نیمه نهایی) 

ساعت ۱۷:۳۰ (تیم اول گروه الف – تیم دوم گروه ب)

ساعت ۲۰:۳۰ (تیم دوم گروه الف – تیم اول گروه ب)

دوشنبه، ۲۴ مرداد

دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه 

دیدار نهایی، ساعت ۲۰ و۳۰ دقیقه 

گره‌بندی مسابقات زنان به شرح زیر است:

گروه الف: ترکیه، ایران و ازبکستان

گروه ب: کامرون، جمهوری آذربایجان، سنگال و افغانستان

پس از پایان مرحله گروهی تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود می‌کنند و سایر تیم‌ها از دور مسابقات حذف خواهند شد.

برنامه مرحله مقدماتی مسابقات والیبال زنان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به وقت تهران به قرار زیر است:

دوشنبه، ۱۷ مرداد

 افغانستان – کامرون، ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه

سنگال – آذربایجان، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه 

 ازبکستان – ترکیه، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه 

چهارشنبه، ۱۹ مرداد 

افغانستان – آذربایجان، ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه

ایران – ازبکستان، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه 

سنگال – کامرون، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه

جمعه، ۲۱ مرداد

کامرون – آذربایجان، ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه

 افغانستان – سنگان، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه 

 ترکیه – ایران، ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه 

یکشنبه، ۲۳ مرداد (مرحله نیمه نهایی) 

ساعت ۱۲:۳۰ (تیم اول گروه الف – تیم دوم گروه ب)

ساعت ۱۸:۳۰ (تیم دوم گروه الف – تیم اول گروه ب)

دوشنبه، ۲۴ مرداد

دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۱ و۳۰ دقیقه 

دیدار نهایی، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه.

برنامه کامل مسابقات والیبال زنان و مردان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی؛ قونیه ۲۰۲۲  

وزنه برداری  ۲۰ تا ۲۴ مرداد  کشتی  ۱۹ تا ۲۲ مرداد  ترکیب تیم‌های ایران اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است: کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: رضا مومنی ۶۱ کیلوگرم: مجید داستان ۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی ۷۰ کیلوگرم: حسین ابوذری ۷۴ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور ۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی ۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۹۲ کیلوگرم: احمد بذری ۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۱۲۵ کیلوگرم: سید مهدی هاشمی مربیان: احسان امینی، مصطفی آقاجانی، همت مسلمی، فرید دژم خوی ماساژور: محمدرضا ترابی کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: محمدحسیوند پناهی ۶۰ کیلوگرم: امید آرامی ۶۳ کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا ۶۷ کیلوگرم: محمدجواد رضایی ۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی ۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد ۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری ۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی مربیان: بهروز حضرتی پور، طالب نعمت پور، عادل بالی تبار، علی قیطاسی ماساژور: محمد علیزاده متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان سرپرست: قاسم علی عسگری داور: بهروز رضاپور

تیم ملی کشتی چگونه انتخاب شد: رقابت های انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد در ۴ وزن جهت حضور در رقابت های کشورهای اسلامی از ساعت ۱۰:۳۰ امروز (دوشنبه ۲۷ تیرماه) در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد

نتایج مسابقات برگزار شده تاکنون به شرح زیر است: ۶۱ کیلوگرم: مجید داستان ۸  – داریوش حضرتقلی زاده ۱ ۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی ۳ – محمدرضا باقری ۲ ۷۰ کیلوگرم: حسین ابوذری ۵- یوسف کامرانی ۲ ۹۲ کیلوگرم: احمد بذری، برنده – مهدی حاجیلوئیان (وزن کشی نکرد)

اختتامیه  ۲۷ مرداد  برای دسترسی به سایت بازیهای کشورهای اسلامی اینجا کلیک کنید.  

پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۸ مرداد به میزبانی قونیه آغاز خواهد شد.

نتایج بازیهای کشورهای اسلامی

    نظرات بسته شده اند